måndag 9 november 2009

Bieffekter vid antihormonbehandling

Bröstcancer på ASCO: Femar ger bättre kognitiv funktion än tamoxifen
ont i leder och fötter, svullna händer och fötter
svettning, vallning
sköra slemhinnor
hudproblem
viktuppgång

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):
Vätskeansamling
övergående ökad blödningsrisk p g a minskat antal blodplättar (trombocyter)
blodvallningar
störningar från mag-tarmkanalen (som illamående och kräkningar)
förhöjda kalciumvärden i blodet
menstruationsliknande blödningar.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):
Yrsel
blodpropp
hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga)
vaginalflytning
underlivsklåda
växt av livmoderslemhinna utanför livmodern
smärta och/eller inflammation i tumörområdet.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):
Aptitlöshet
trötthet
huvudvärk
överkänslighetsreaktioner
minskat antal vita blodkroppar
blodbrist
Förhöjda halter av fett i blodet ibland med inflammation i bukspottkörteln (smärta eller ömhet i övre delen av buken)
förstoppning
håravfall
förhöjda levervärden
hosta
inflammation i lungorna
oro
depression
ångest
svullnad av äggstockarna
muskelknutor i livmodern
livmodercancer
förändringar i livmoderslemhinnan
cancer i livmoderslemhinnan
Synstörningar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar